سختی کار پیش از موعد

سلام آقا شهرام

اینجانب 40 ساله از شهرستان اولسه ولنگا می باشم

بنده با مشاهده سوابق بیمه خود متوجه موضوع جالبی شدم که برایم جای سول است

در لیست بیمه برای بنده 35 سال بیمه رد شده است؟

این چطور ممکن است؟ آیا پدر مرحوم بنده از 5 سالگی برای من بیمه رد کرده؟

آیا میشود این را بیشتر کرد؟

/ 3 نظر / 19 بازدید
مهندس

آیا سختی زایمان برای مردها جزء سختی و زیان آور محاسبه می شود؟

llll افکت llll

دستهايت که مال من باشد هيچکس مرا ....دستِ کم نخواهد گرفت به گالري عکس ما هم سر بزنيد منتظرتم http://efect.ir